Over

Werkgroep Carnaval Assenede

Van, voor en door de Asseneedse carnavalisten

De werkgroep carnaval 2017-2018!

Leden van de werkgroep 2017-2018: David Vercauteren, Gino De Wispelaere, Frank Van Kerckvoorde, Pascal Van Kerkhove, Kevin De Neve, Erwin Dijserinck, Saskia Clinckemaillie, Els De Wispelaere, Els Kips, Sabine Van De Rostijne,Tim Van De Velde, Frederik Buysse en Prins 2017 Stijn De Walsche. Je kan de werkgroep contacteren via werkgroep@carnavalassenede.be

Over de werkgroep

Het ontstaan en de werking

 

Na het stoppen van de feestcommisie in 2009 werd in allerijl beslist om het voortbestaan van carnaval Assenede te garanderen er een werkgroep diende opgericht te worden. En door het succes en de vlotte werking van deze werkgroep werd beslist dat carnaval in Assenede voortaan altijd door een werkgroep zal georganiseerd worden. Zo organiseerde de werkgroep in 2012 het 75 jarig bestaan van carnaval Assenede, en vormden we 1 van de grootste stoeten die ooit door de straten van ons polderdorp liepen.

 

De Werkgroep komt geregeld samen om te vergaderen, zij vergaderen in hun eigen vergaderzaal boven in het oude gemeentehuis te Assenede . En de werkgroep probeert op een zo democratisch mogelijke manier carnaval te organiseren. Dit telkens met het oog op de toekomst en het verzekeren van het verdere bestaan van carnaval Assenede.

Over de leden

Een bonte vertegenwoordiging

 

Om carnaval te organiseren op een manier dat alle carnavalsverenigingen zich thuis voelen werd gekozen om de werkgroep op te richten met zoveel mogelijk afvaardigingen van de Asseneedse verenigingen. Zo zijn op dit moment 7 verenigingen vertegenwoordigd binnen de werkgroep.

Ieder lid van de werkgroep draagt carnaval in zijn hart, zo worden er heel wat vrije uren gestoken in het organiseren van allerhande activiteiten. Zo wordt van de leden verwacht op zoveel mogelijk vergaderingen aanwezig te zijn.

 

Wie lid wil worden kan dat altijd door 1 van de huidige leden aan te spreken, een kandidatuur wordt altijd besproken door de leden, en wordt altijd gestemd.

Werkgroep Carnaval Assenede

Februari 2017